Kungen vid en "Kväll för laxen"

06.10.2015 15:52

Måndagen den 21 september närvarade Kungen vid Stiftelsen för Östersjölaxens initiativ En kväll för laxen på Berns Salonger i Stockholm.

Under kvällen samlade Stiftelsen för Östersjölaxen in pengar, bland annat för att erbjuda ekonomisk kompensation till yrkesfiskare och fiskerättsägare som vill ge laxen fri lejd upp i älvarna för att de ska kunna leka. På så vis kan laxbestånden stärkas, vilket skapar möjligheter för en hållbar turistnäring, framför allt på landsbygden och längs norrlandsälvarna. På plats fanns representanter för regeringen, turistnäringen, berörda myndigheter, sport- och yrkesfisket samt näringslivet.

En del i insamlingen var en auktion som Peter Lamm förrättade. Min tavla "Acryl målat på en skjorta" såldes för SEK 50 000 som blev mitt bidrag till stiftelsens arbete för laxen.

Kungen tackar artisterna som medverkade under kvällen. Konferencier var Anders Lundin. Foto: Clas Göran Carlsson